NVE anbefaler at Statnett SF får konsesjon  til å bygge ny 420 kV ledning fra Lysebotn i Forsand kommune til ny transformatorstasjon ved Fagrafjell i Time og Sandnes kommuner. OED skal ta den endelige beslutningen i konsesjonssaken og har nå sendt NVEs innstilling på høring. 

Kraftledningen mellom Lysebotn og Fasgrafjell er ca 67 km lang, og vil på store deler av strekningen gå parallelt med eksisterende ledninger og erstatte en noe mindre ledning mellom Lysebotn i Forsand og Seldalsheia i Sandnes.

Bakgrunn for prosjektet er å sikre nok strøm til befolkningen i Sør-Rogaland og legge til rette for videre vekst. De to sentralnettledningene som forsyner regionen i dag er ikke nok til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen. Styret i Statnett tok investeringsbeslutning for prosjektet 9. januar 2018.

 

Høringen er tilgjengelig på OED sine nettsider.