Den nye kraftledningen fra Lysebotn i Forsand kommune til Time og Sandnes kommuner blir 67 kilometer lang. Byggestart er planlagt tidlig i 2020. For å frigi plass til den nye ledningen skal Dalekovod rive 53 kilometer med gammel ledning.

 

- Den nye ledningen blir vår tredje kraftledning inn til Sør-Rogaland. De to ledningene som forsyner regionen med strøm i dag er ikke tilstrekkelig til å forsyne fremtidig befolkningsvekst og næringsliv. Vi er glad for at vi sammen med Dalekovod nå kan gå i gang med å bygge en ny ledning som vil styrke strømforsyningen til kommunene i den sørlige delen av Rogaland, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør i Statnett.

 

Erfaren entreprenør

Ledningsentreprenøren Dalekovod har flere års erfaring fra ledningsbygging i Norge. I Sør-Norge har Dalekovod hatt ansvaret for to kontrakter i Statnetts store utbyggingsprosjekt Vestre korridor, som strekker seg mellom Kristiansand og Sauda. Dalekovod har også bygget likestrømsledningen for NordLink, mellomlandsforbindelsen til Tyskland. Likestrømsledningen går mellom Tonstad i Sirdal kommune og Vollesfjord i Flekkefjord kommune og forbinder således sjøkabelen til Tyskland med transformatorstasjonen på Ertsmyra i Sirdal.

- Vi har et godt samarbeid med Dalekovod som har bygget flere ledninger for oss. I Sør-Norge har de hatt ansvaret for flere ledningsstrekk hvor ett, Sauda-Lyse, fortsatt er under bygging. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet, sier Vardheim. Slik planene foreligger nå starter byggingen av den nye ledningen nord for Lysefjorden til våren.Viktig for forsyningssikkerheten
Bakgrunn for Lyse-Fagrafjell er at de to sentralnettsledningene som forsyner regionen i dag har begrenset kapasitet og har dermed ikke nok kapasitet til å håndtere det økte strømforbruket som har vært og som følger av forventet, langsiktig vekst i regionen. En ny ledning inn til Sør-Rogaland vil være et viktig bidrag for å øke forsyningssikkerheten.


Første trinn
Statnett er i samarbeid med Lyse Elnett i gang med utredning av tiltak for å sikre kraftforsyningen videre i området. Lyse-Fagrafjell er et helt nødvendig første trinn før videre nettforsterkningstiltak kan gjennomføres, og inngår i den langsiktige nettutviklingen i området.