Songa koblingsstasjon ligger i Vinje kommune i Vestfold og Telemark fylke og ble bygget i 1964. Stasjonen består av et utendørs luftisolert 300 kV koblingsanlegg og er et viktig knutepunkt for å overføre kraft fra Vestlandet og til forbruksområdene i øst, samt for å håndtere flyt til og fra utenlandskablene.

Selve kontrollanlegget er fra 1990, og har nådd teknisk levetid. Det er behov for å utbedre anleggsdeler som ikke tilfredsstiller dagens krav. Oppgradert kontrollanlegg vil flyttes inn i det nye kontrollbygget.

- Oppgraderingen av stasjonen vil gi et mer driftssikkert anlegg med lavere risiko for utfall og kortere reparasjonstid ved feil, forklarer Torunn Klavenes, prosjektleder i Statnett. - Det vil også bli lagt til rette for en fremtidig omlegging til 420 kV, og det blir iverksatt nødvendige tiltak slik at stasjonen kan driftes på 300 kV frem til dette skjer.

Byggearbeidene vil foregå på Statnetts egen stasjonstomt og vil i liten grad påvirke omgivelsene rundt. Det vil kunne være noe støy knyttet til grunnarbeidene i anleggsperioden.

Arbeidene på stasjonen vil etter planen starte i april 2023, og stå ferdig juni 2025.