Konsesjonssøknaden om ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven resulterte i mange høringsinnspill. Noen av disse stilte spørsmål om tunnelboremaskin burde benyttes som drivemetode og ikke konvensjonell sprengning. Dette er utredet tidligere. Vi har likevel valgt å utrede TBM (tunnelboremaskin) som drivemetode på nytt.

Arbeidet har resultert i en rapport som drøfter hvilken type TBM som bør benyttes, tid for å gjennomføre tunnelarbeidet med TBM, kostnader, risiko og hvordan dette vil påvirke beboere i området.

For å få utfordret og kvalitetssikret rapporten fra det eksterne firmaet som utarbeidet den, kalte vi inn til en heldagsworkshop der det ble samlet ressurser med erfaring fra tunnelbygging. Det ble en nyttig og god diskusjon som vil danne utgangspunktet for våre svar til NVE.