Konsesjonssøknaden for ny kabelforbindelse mellom Sogn og Ulven har nå vært ute på høring. Da fristen gikk ut, hadde NVE mottatt 74 innspill fra privatpersoner og offentlige instanser. Blant innspillene var det spørsmål knyttet til støv og støy under arbeidene, økt trafikk grunnet massetransporten, valg av tunneltrasé, tunnelpåslaget på Rektorhaugen, samt energibrønner.

Statnett har vurdert alle innspillene og har sendt sine kommentarer til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er de som nå styrer prosessen videre.

Hva har skjedd tidligere i konsesjonsprosessen?

Folkemøte
Etter at vi sendte konsesjonssøknaden til NVE på vårparten 2018, inviterte vi folkemøte, formelt ledet av NVE. Møtet fant sted på Ullevål Stadion 28. februar 2018 og rundt 100 mennesker deltok.

NVE innledet møtet med å informere om lovverket og konsesjonsprosessen. Deretter redegjorde Statnett for prosessen frem til søknaden, innholdet i søknaden og hvordan arbeidene vil kunne påvirke omgivelsene i byggefasen. Det var høyt engasjement og mange spørsmål fra salen, som blant annet omhandlet støv og støy, valg av tunneltrasée, samt energibrønner. 

Åpne kontordager
I uke 10 inviterte vi til åpne kontordager på henholdsvis Sogn og Ulven. Der alle som ønsker kunne stille spørsmål. De fremmøtte var interessert i informasjon om anleggsarbeidet, vibrasjoner fra sprengningsarbeid og om tunnelen vil påvirke deres energibrønn.