I sin begrunnelse for innstillingen, skriver NVE at 'de ikke kan se at det er kommet frem vesentlige forhold i klagene som gjør at vi vil omgjøre eller oppheve vedtakene'.

NVE har oversendt mottatte klager, og vedtaket, til Olje- og energidepartementet for endelig behandling.

Brevet med NVEs vurdering av klagene er tilgjengelig her


Statnett fortsetter med prosjektarbeidet med utgangspunkt i vedtaket fra NVE.