En Miljø, transport- og anleggsplan (MTA) stiller krav til hvordan entreprenørens arbeid skal foregå slik at det tas hensyn til omgivelsene og spesielt overfor dem som blir ekstra berørt. Den må være godkjent før Statnett kan starte opp byggearbeidene.

Les mer om høringsprosessen på NVEs hjemmeside