En MTA-plan stiller krav til hvordan entreprenørens arbeid skal foregå slik at det tas hensyn til omgivelsene og spesielt overfor dem som blir ekstra berørt.

Statnett har nå oversendt MTA-planen til NVE, og de vil sende den på høring. Spørsmål knyttet til videre høringprosess, kan rettes til NVE. 

MTA-planen finner du under fanen 'Konsesjonssøknad og vedtak' her.