Målingene utføres på eiendommer hvor det i 2020 ble montert bolter på bygninger. Grunnen til at det utføres setningsmålinger er for å ha kontroll på at tunnelbyggingen ikke forårsaker setninger i grunnen (deformasjon av jorda). Setninger kan oppstå dersom grunnvannstanden synker slik at jorda "setter seg". Statnett jobber forebyggende mot reduksjon av grunnvannstanden ved at tunnelen blir tettet godt, samt ved å pumpe inn vann ned i grunnen ved behov.

Hvordan vil setningsmålingene utføres?

Målingene utføres av to personer hvor den ene personen plasserer en såkalt "nivellerstang" på bolten, mens den andre måler inn boltens nøyaktige posisjon med en oppmålingskikkert. Denne metoden gir millimeterpresisjon på målingene. Scan Surveys medarbeidere vil alltid ringe på døra først og opplyse om at målearbeid ønskes utført.

Setningsmålinger er et frivillig tilbud. Dersom det ikke er ønskelig at dette utføres på din bygning, kan huseier gi beskjed til Statnett via epostadressen storoslo@statnett.no.