En Miljø, transport- og anleggsplan (MTA) stiller krav til hvordan entreprenørens arbeid skal foregå slik at det tas hensyn til omgivelsene og spesielt overfor dem som blir ekstra berørt. Den må være godkjent av NVE før Statnett kan starte opp byggearbeidene.

Det er noe usikkerhet knyttet til oppstartstidspunkt. Etter planen vil vi starte byggearbeidene før jul. Statnett kommer tilbake med mer informasjon