Folkemøtene fant sted på Smestad skole 3. juni og Norges idrettshøgskole 4. juni. Det var Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som arrangerte møtene, der Statnett deltok.

 

NVE innledet møtene med å informere om lovverket og konsesjonsprosessen. Deretter redegjorde Statnett for prosessen frem til søknaden, innholdet i søknaden og hvordan arbeidene vil kunne påvirke omgivelsene i byggefasen.

 

Etter kaffepausen var det tid for spørsmål fra salen. En del lurte på hvorvidt energibrønnene deres ville bli berørt av planene. Andre hadde spørsmål om trafikk og støy i byggefasen. Ingen bestred at det er behov for å ruste opp hovedstrømnettet i Stor-Oslo.

 

Nettplan Stor-Oslo setter stor pris på spørsmål fra omgivelsene og oppfordrer alle som har innspill til konsesjonssøknaden om å sende disse til NVE innen høringsfristen 26. juni 2015.