Oslo by med store lysende bygninger om kvelden

Ulven transformatorstasjon i Oslo er en av tre stasjoner som forsyner de sentralene delene av hovedstaden med strøm.

Stasjonen har nådd teknisk levealder, og den må derfor fornyes for å håndtere fremtidens krav til elektrifisering. Det forventes forbruksvekst i området, og det er et behov før økt kapasitet.

Prosjektet med å fornye Ulven transformatorstasjon er en del av Nettplan Stor-Oslo, Statnetts tiltakspakke for å sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo. Les mer om Nettplan Stor Oslo

I arbeidet med konsesjonssøknaden har Statnett vært i dialog med berørte parter i området, og vi har utredet flere mulige løsningsforslag. Etter planen vil vi sende konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) første halvår 2021.