Oslo by om sommernatten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Statnett konsesjon for å fornye kabelforbindelsen mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner.

De to jordkabelforbindelsene som i dag går mellom Sogn og Ulven er fra 1950- og 60-tallet, og må derfor erstattes for å sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo i fremtiden. Også Sogn transformatorstasjon må bygges om for å tåle en fremtidig spenningsheving til 420 kilovolt.