imageww4ah.png

 

Statnett har påbegynt arbeid for oppgradere og fornye kraftledningen mellom Lillehammer og Oslo. Den nye ledningen skal være dimensjonert for fremtidig 420 kV.

I forbindelse med oppgraderingen, er det behov for å bygge en ny transformatorstasjon på Lillehammer og i Gran kommune. Statnett vurderer flere ulike plasseringer for de nye transformatorstasjonene.

Statnett sendte melding til NVE i september 2022 om strekningen Lillehammer-Gran. NVE vil sende meldingen på høring. Trasé fra Gran videre til Oslo avhenger av nettutviklingen i området nordøst for Ulven stasjon og vil bli meldt på et senere tidspunkt 

Prosjektet er en del av Nettplan StorOslo, Statnetts tiltakspakke for å fornye strømnettet i og rundt hovedstaden. Her kan du lese mer om Nettplan StorOslo.