imageww4ah.png

 

Statnett har påbegynt arbeid for oppgradere og fornye kraftledningen mellom Lillehammer og Oslo. Den nye ledningen skal være dimensjonert for fremtidig 420 kV.

I forbindelse med oppgraderingen, er det behov for å bygge en ny transformatorstasjon på Lillehammer. Eksisterende stasjon er ikke dimensjonert for 420 kV. Statnett vurderer flere ulike plasseringer for ny transformatorstasjon.

Etter planen vil Statnett sende melding til NVE siste halvdel av 2022. NVE vil sende meldingen på høring.  

Prosjektet er en del av Nettplan StorOslo, Statnetts tiltakspakke for å fornye strømnettet i og rundt hovedstaden. Her kan du lese mer om Nettplan StorOslo.