Dagens Hamang transformatorstasjon ved Sandvika i Bærum er bygd på 1960-tallet og er et viktig knutepunkt for strømforsyningen i Asker og Bærum. Stasjonen har nådd teknisk levealder og må fornyes for å sikre trygg strømforsyning til folk i området i fremtiden.

 

Olje- og energidepartementet ga i 2014 Statnett konsesjon for å bygge et kompakt stasjonsanlegg på Hamang. Løsningsvalget innebar senere ferdigstillelse av ny transformatorstasjon på grunn av tilpasning til utbyggingen av ny E16. Den valgte løsningen utløste også behov for å gjennomføre midlertidige tiltak i eksisterende stasjon for å sikre en akseptabel forsyningssikkerhet frem til ny stasjon står ferdig. Nødvendigheten av å gjøre midlertidige tiltak i dagens anlegg var en del av beslutningsunderlaget for valg av løsning for den nye stasjonen.

 

Akseptabel strømforsyning til Asker og Bærum

Statnett har i det siste arbeidet med å detaljere ut hvilke midlertidige løsninger som er nødvendige, og hvilke effekter disse vil gi for forsyningssikkerheten. De midlertidige tiltakene i Hamang transformatorstasjon som Statnett har søkt om tillatelse til å bygge vil gi akseptabel strømforsyning til Asker og Bærum frem til ny stasjon er ferdigstilt. De midlertidige tiltakene skal etter planen være i drift i 2018. Etter å ha gjennomført de midlertidige tiltakene i dagens stasjon, kan levetiden for anlegget forlenges med anslagsvis fem år.

 

Det er NVE som behandler søknaden, slik at innspill på søknaden skal gå til NVE. Konsesjonssøknaden finner du på NVEs hjemmeside.