Kart over området der ledningen skal gå, mellom Ofotfjorden og Rombakfjorden

Sjøkabelforbindelsen over Ofotfjorden er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland. Kablene går mellom Lødingen muffeanlegg i Lødingen kommune (nordsiden) og Barøya muffeanlegg i Narvik kommune (sørsiden). 

Sjøkabelforbindelsen i Rombaksfjorden er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Narvik området. Kablene går mellom Øyjord muffeanlegg (nordsiden) og Karistrand muffeanlegg (sørsiden) i Narvik kommune. 

Begge kabelanlegg er oljeisolerte og planlegges erstattet med plastisolerte kabelanlegg. Dermed kan muffehusene til eksisterende kabelanlegg rives og erstattes av kabelendemast isteden.