-For å sikre forsyningen av strøm i årene som kommer er det nødvendig å fornye sjøkabelanleggene både over Ofotfjorden og Rombaksfjorden. Det er foretatt tilstandsanalyser av eksisterende kabler som viser at kablene bør skiftes for å sikre funksjonaliteten til forbindelsen, forteller Karin Ryssdalsnes som er prosjektleder i Statnett.

 

 

Ofotfjorden

Sjøkabelforbindelsen over Ofotfjorden er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Lofoten, Harstad-området, Hinnøya og Sortland. Kablene går mellom Lødingen muffeanlegg i Lødingen kommune (nordsiden) og Barøya muffeanlegg i Narvik kommune (sørsiden). Dagens løsning er oljeisolerte kabler fra 1976 med en lengde på 7,8 kilometer og som går ned til 440 meters vanndyp.

 

 -Det er foretatt undersøkelser på havbunnen, og de viser at det er korallrev på mer enn 30 prosent av kabeltraseen.  Det øker kompleksiteten i prosjektet, både ved kabelinstallasjon og ved fjerning av eksisterende kabler, der vi forsøker å finne en løsning som i minst mulig grad skader korallene, forklarer Ryssdalsnes. 

 

Rombaksfjorden

Sjøkabelforbindelsen i Rombaksfjorden er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten til Narvik området. Kablene går mellom Øyjord muffeanlegg (nordsiden) og Karistrand muffeanlegg (sørsiden) i Narvik kommune. Dagens anlegg er fra 1980-tallet og består av oljeisolerte kabler med lengde på 2,2 kilometer og dybde ned til 340 meter.

 

 -I tillegg til å vurdere nytt sjøkabelanlegg vil vi også vurdere om det kan være hensiktsmessig å legge nytt kabelanlegg i brokonstruksjonen til Hålogalandsbrua. Det er utfordrende topografi der kablene ligger i dag, forteller Ryssdalsnes.

 

Begge de oljeisolerte anleggene vil bli erstattet med plastisolerte kabler(PEX). Muffehusene i hver ende av anleggene kan da rives og erstattes av kabelendemaster.

 

Veien videre

Statnett vil bruke godt med tid på utredninger og vurderinger knyttet til begge anleggene og løsningsvalg skal først tas til våren i 2022. Dernest vil det bli sendt søknad om konsesjon til NVE.