Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett etablere en midlertidig ordning der kraftprodusentene skal rapportere på regulerbar kraftproduksjon i Sør-Norge. Dette gjelder for prisområdene NO1, NO2 og NO5. 

Nå foreligger den første rapporten som tar for seg produksjonen av kraft i perioden 1. juli til 14. august 2022.  

Les Oppsummering av innrapporteringen for perioden 1. juli til 14. august, fra produsenter i Sør-Norge. 

Innrapporteringen fra kraftprodusentene i Sør-Norge indikerer at kraftprodusentene holder igjen vann i vannmagasinene, noe som er vesentlig for forsyningssikkerheten gjennom vinteren og våren.  

Tallene viser at kun 1,8 prosent av den totale kraftproduksjonen i Sør-Norge ble produsert i kraftverk som kunne lagret vann for bruk til vinteren. I tillegg er det om lag like mye produksjon fra vann som alternativt kunne ha blitt pumpet opp i magasiner for lagring. Det vil si at om lag tre prosent av den totale kraftproduksjonen kom fra kraftverk der vannet kunne ha blitt lagret frem til vinteren.  

Formålet med rapporteringsordningen er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft. Dette vil også gi Statnett, NVE og Olje- og energidirektoratet (OED) et bedre grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten gjennom vinteren og våren 2023 og for å vurdere eventuelle tiltak. 

Bakgrunnen er lav magasinfylling i Sør-Norge og en usikker energisituasjon i Europa. 

Mer om rapporteringsordningen finner du på NVEs nettsider.