Strømkablen er 720 kilometer og går mellom Suldal i Rogaland og Blyth nær Newcastle. Det var National Grid, Statnetts samarbeidspartner i UK, som tok imot prisen 21. juni.

- At North Sea Link har fått anerkjennelse i form av en internasjonal pris er vi veldig stolte over. Prosjektet er et viktig ledd for å legge til rette for elektrifisering og målet om å redusere klimagassutslipp. Mange ingeniørbragder ble oppnådd i prosjektet, sier Håkon Borgen, konserndirektør Utvikling Hav i Statnett.

I sin begrunnelse for prisen skriver Edison Electric Institute at kutt i CO2-utslipp på 23 millioner tonn i UK innen 2030 er en av årsakene til at prisen tildeles. North Sea Link ble satt i prøvedrift 1.oktober 2021 og vil legge til rette for handel med fornybar energi mellom UK og Norway.

Prisen deles ut årlig av Edison Electric Institute (EEI).  Les hele pressemeldingen fra EEI.