-I den første fasen skal vi blant annet teste ut at alle IT- og markedssystemene fungerer, slik at de riktige beskjedene og de riktige responsene kommer i kommunikasjonen med kraftbørser og helt ned til omformerstasjonen, forteller Statnetts prosjektleder for handelsløsningen på mellomlandsforbindelsene, Bjørn Harald Bakken. -Gjennom testperioden i høst, legger vi en detaljert plan for hvilken retning kraften skal gå og hvor mye som skal overføres fra time til time og fra dag til dag. Det er det tekniske og det IT-messige som skal testes, og markedet får ingen innflytelse på mengder og flytretning i denne perioden.  

Statnett og TenneT vil gjennom testperioden kjøpe og selge den kraften som skal overføres i markedet. Dersom det kjøpes mer enn 100 MW for en time, vil det bli gitt beskjed til markedet. 
 

Prøvedrift fra desember 

I desember skal det etter planen startes opp prøvedrift på NordLink. - Under prøvedriften blir handelen på kabelen som om forbindelsen skulle ha vært i normal drift, forklarer Bakken. -Da skal markedssystemene være i drift, vi skal tilby kapasitet til markedet på daglig basis ut fra normale prosedyrer, og NordLink skal være tilgjengelig både for spot- og intradagmarkedet. 

Etter prøvedriften vil NordLink -være klar for normal drift. 
 

Vil invitere til webinar i høst 

-Vi planlegger å invitere til et webinar nå til høsten for å gi markedsaktørene mer informasjon om testing og prøvedrift, forteller Bakken. 

Det er fortsatt usikkert hvilken handelskapasitet det vil bli gitt på kabelen de første driftsårene, i og med begrensninger i ledningsnettet på tysk side. -Vi vil komme med mer om handelskapasiteten så snart informasjonen blir tilgjengelig, sier Bakken.