Lont vil sitte i stillingen frem til ny leder er på plass senest utgangen av januar 2021 og vil stå til selskapets disposisjon frem til sommeren 2021.

 

-Jeg har meddelt styret at jeg etter 12 år som konsernsjef i Statnett ønsker å tre tilbake. Selskapet har vært gjennom en rivende utvikling det siste tiåret, sikret kraftforsyningen og oppgradert og utvidet transmisjonsnettet for å legge til rette for omstillingen av energisystemet i Norge, sier Auke Lont.

 

Etter et tiår med store investeringer i transmisjonsnettet, registrerer Statnett et økende antall henvendelser om tilknytning av ny produksjon og nytt kraftforbruk, og elektrifisering av eksisterende virksomheter. Samtidig går også kraftsystemet gjennom en digital revolusjon og det er en stadig tettere sammenkobling av kraftsystemet på tvers av nettnivåer og landegrenser. Kraftmarkedet har også blitt mer effektivt og komplekst de siste årene. Det er Statnetts rolle å legge til rette for denne utviklingen.

 

- Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å lede Statnetts kompetente og engasjerte medarbeidere gjennom denne spennende tiden. Nå starter elektrifiseringens tiår og nye krefter bør få ta over stafettpinnen med å gjennomføre planene som vil sikre at fremtiden blir elektrisk, sier Lont.

 

Klart for å sette i gang med å finne ny konsernsjef
Styret i Statnett setter nå i gang prosessen med å finne en ny konsernsjef for Statnett og forventer å ha en erstatter på plass til Lont etter planen trer tilbake senest ved utgangen av januar 2021.

 

-På vegne av styret vil jeg takke Auke Lont for arbeidet som er lagt ned med å lede Statnett og utvikle det norske transmisjonsnettet siden 2009, sier styreleder Jon Fredrik Baksaas.

 

Det står fremdeles store oppgaver foran konsernet på veien mot en elektrisk fremtid. Det skal gjennomføres investeringer for å legge til rette for ny verdiskaping og en rekke eldre anlegg skal fornyes. Samtidig er det også behov for et digitalt løft for å legge til rette for et mer komplekst kraftsystem. I en periode med en ambisiøs investeringsplan, har Statnett kontinuerlig levert god forsyningssikkerhet og gode økonomiske resultater.

 

-Selskapet har under hans ledelse bidratt til en sikker kraftforsyning og skapt et fundament som det skal bygges videre på for å realisere nasjonale klimaambisjoner, og som legger til rette for utvikling av ny og verdiskapende grønn virksomhet i Norge, understreker Baksaas.

 

For ytterligere informasjon, kontakt

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette, tlf. 932 33 010

 

Bilder til nedlasting

Auke Lont Konsernsjef i Statnett

Jon Fredrik Baksaas, styreleder i Statnett