Den europeiske nettutviklingsplanen utgis hvert andre år av den europeiske organisasjonen for systemansvarlige nettselskap, ENTSO-E. Statnett er norsk representant i ENTSO-E (the European Network of Transmission System Operators for Electricity).

 

Den europeiske planen legger til grunn at fornybar kraftproduksjon i stadig større grad erstatter kullkraft, gasskraft og til dels også kjernekraft. Dersom fornybar kraftproduksjon uten særlig fleksibilitet skal erstatte fleksibel termisk kraftproduksjon, øker behovet for overføringskapasitet i kraftnettet.

 

Som del av den europeiske planen, utarbeides det også regionale europeiske planer. I det regionale planarbeidet er Europa delt i seks planregioner. Norge inngår i to av disse; Region Baltic Sea og Region North Sea. Formålet med planene er å få en samordnet planlegging, noe som bl.a. innebærer konsistent nasjonal, nordisk og europeisk kraftsystemplanlegging.

Forutsetninger om det norske kraftsystemet er basert på Statnetts nettutviklingsplan (NUP 2019).

 

Den europeiske nettutviklingsplanen vil være på offentlig høring frem til 4. januar 2021.

 

Se høringsversjonen av den europeiske nettutviklingsplanen på ENTSO-Es hjemmeside