Den 18. februar er det ett år siden Elhub ble satt i drift. -Med Elhub fikk vi en omfattende digitalisering i hele strømforsyningen. Mer effektiv fakturering, leverandørbytter og nye tjenester er noe av det Elhub legger til rette for, sier daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub. - Innføringen av Elhub var den største omleggingen i kraftmarkedet siden dereguleringen av kraftmarkedet på begynnelsen av 1990-tallet. Dette har gått bra og løsningen har fungert fra første dag. Selv om ikke alle nettselskaper og kraftleverandører var klare til å utnytte de automatiserte løsningene som Elhub legger til rette for, faller dette på plass i takt med selskapenes egen digitalisering.  

Over tre millioner norske strømmålere gir data til Elhub

Det er nå 3 210 000 aktive målere i Norge som alle er registrert og administrert i Elhub. Av disse er 3 080 000 smarte målere (AMS), som hver dag leverer timeverdier til Elhub for foregående døgn. Andelen smarte målere øker.

Dermed har de fleste forbrukere fått anledning til å velge strømkontrakter som følger prisen på kraftbørsen time for time, og de kan kontrollere fakturaen de får mot måleverdier fra Elhub. -På denne måten legger Elhub til rette for et mer transparent strømmarked for forbrukeren, sier Heiberg.

 

Elhub legger til rette for nye tjenester

Nye selskaper og forbedrede produkter har også oppstått etter etableringen av Elhub.

-Vi i Tibber bruker de mulighetene Elhub gir oss til å innhente våre kunders forbruk time for time og raskt kunne presentere dette for kunden. For de som ønsker det, gir det oss også mulighet for automatisk styring av forbruk til tidspunkter med lavest pris, eksempelvis smart lading av elbiler, forteller direktør og gründer Edgeir Aksnes. -Dette er et tilbud vi ikke kunne ha gitt uten Elhub.

I eSave brukes Elbub-mulighetene til tjenester innen energieffektivisering av bygg. -Daglige oppdateringer av timeverdier øker interessen for energisparing hos sluttkundene. Å ha tilgang til oppdaterte metadata rundt et abonnement, slik som målernummer, er en revolusjon for god kommunikasjon, påpeker daglig leder Kjell Krüger i eSave, og legger til at IT-sikkerhet rundt utveksling av data er løst på en forbilledlig og effektiv måte i Elhub.

Elhub gir datagrunnlag for fakturaer for 100 milliarder kroner

Elhub har i sitt første driftsår mottatt og distribuert ca. 30 milliarder måleverdier. Dette danner grunnlaget for all avregning og fakturering i kraftmarkedet. Samlet gir Elhub data for fakturering av over 100 milliarder kroner per år. I tillegg har Elhub håndtert ca. 1,5 millioner leverandørbytter og andre abonnementsendringer.

 

imaget2a7q.png

Før snakket alle med alle. Nå snakker alle med Elhub.