Jacobsen Elektro ble tildelt EPC-kontrakt på nye Skillemoen stasjon høsten 2017. Det har vært stor aktivitet og god fremdrift ved stasjonen frem til 7.juni 2019 - da stanset all aktivitet ved stasjonen. Arbeidene har siden ikke blitt gjenopptatt, og underentreprenørene i prosjektet har stanset sine leveranser til JEL. Dette som følge av utfordringer med likviditeten hos JEL.

 -Det er tidskritisk for prosjektet at arbeidene gjenopptas snarest for å sikre at Skillemoen stasjon står klar til å kunne sette i drift ny 420 kV kraftledning fra Balsfjord til Skillemoen som planlagt i september 2020, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. -Ny ledning er viktig for forsyningssikkerheten av strøm til Finnmark, presiserer Vardheim.

Elisabeth Vike Vardheim
Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.

Statnett har siden juni hatt møter med underentreprenører og Jacobsen Elektro for å vurdere mulighetene for en avtale med underentreprenør og Jacobsen Elektro som alternativ til heving.

-Etter tett møtevirksomhet med JEL ser vi ingen utsikter til at arbeidene kan komme raskt i gang, og av den grunn velger vi nå å heve kontrakten, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.  – JEL oppfyller ikke sine kontraktsforpliktelser, legger Vardheim til.

 

I juli hevet Statnett også EPC-kontrakten med Jacobsen Elektro på Sylling transformatorstasjon som følge av avtalebrudd og stans i arbeidene.