Bilde av livetest av drone

Forslag til prosjekter

Ønsker du å bli endel av Statnetts spennende forskning- og utviklingsarbeid? Vi skal nå satse stort på områder innen digitalisering og samhandling og vi oppfordrer til å sende inn nye forslag på FoU-prosjekter.

Statnett går i 2020 inn i en ny programperiode. Denne strekker seg fram til 2023. Programmene for perioden er:

  • Datadrevet beslutningsstøtte i sanntid - (velg Smarte nett i dropdown menyen)
  • Digitale, sikre og kostnadseffektive anlegg - (velg Innovativ teknologi i dropdown menyen)
  • Samhandling i fremtidens energisystem - (velg Bærekraftig systemutvikling i dropdown menyen)

Prosjektforslag kan sendes til oss ved følge denne linken: Bruk vårt skjema for innsending av ditt forslag til FoU-prosjekt.

  • Mal for prosjektbeskrivelse som skal legges ved finner du nederst på denne siden. 

Opplever du problemer med skjema, kontakt fou@statnett.no

Rettigheter og avgrensinger

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

For prosjekter der Statnett er fullfinansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

Kontrakten skal være signert senest tre - 3 -  måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

Frister og behandling av forslag

Vi behandler innkomne prosjektforslag fortløpende. Dog må prosjektforslag som er tenkt søkt Norges forskningsråd (NFR) leveres 4 måneder før NFR sin frist.

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om deres utlysninger.

Abonner på nyheter og pressemeldinger fra Statnett

Når du registrerer deg som nyhetsabonnent, får du en e-postbekreftelse fra oss. Om du ønsker å melde deg av abonnementet, finner du lenke til dette i hver e-post vi sender deg.