Prosjektforslag kan sendes til oss ved å følge denne linken:

Bruk vårt skjema for innsending av ditt forslag til FoU-prosjekt.

Her kan du laste ned en form template du kan bruke som hjelp til å fylle ut prosjektforslaget.

KPN og KPS prosjekter kan søkes av godkjente forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, næringsliv, andre offentlige organisasjoner og/eller private organisasjoner. Liste over godkjente søkere finnes her

Opplever du problemer med skjema, kontakt fou@statnett.no

 

 

Rettigheter og avgrensinger

Statnett skal som det minste ha brukerrettigheter til alle resultater som fremkommer fra prosjektet, der Statnett er med å finansiere prosjektet. Bakgrunnsinformasjon inngår ikke i dette.

For prosjekter der Statnett er fullfinansierer kan det være mulig at vi ønsker eierettigheter til resultatene som fremkommer fra prosjektet.

Kontrakten skal være signert senest tre - 3 -  måneder etter at alle parter er enige om at prosjektet skal startes opp. Ingen prosjekter startes uten at kontrakt er på plass og signert av alle parter.

 

Frister og behandling av forslag

Frist for å sende inn prosjektforslag til årets utlysning er gått ut.

Forslag som blir registrert etter årets formelle frister, vil bli vurdert ved en senere anledning.

Mer informasjon finner du i vedlagte dokument: Konkurransegrunnlag

 

På Forskningsrådets nettsider kan du lese mer om deres utlysninger.

 

Utlysning FoU prosjektforslag 2020