Analysen og de tilhørende datasettene er sentrale som et utgangspunkt for våre mer spesifikke analyser av ulike markeds- og driftsproblemstillinger i den kommende femårsperioden, i tillegg at de er et viktig fundament for våre langsiktige analyser og vurderinger. KMA gjøres offentlig som et ledd i at vi ønsker åpenhet rundt våre analyseforutsetninger og –resultater.