Fra å ha ukentlige innkjøp av aFRR i det tidligere markedet, gjør nå Landssentralen oppkjøp for aFRR-kapasitet daglig som et D-1 marked. Løsningen støtter seg på en nordisk IT -løsning som er utviklet i det Nordic Balancing Model-programmet (NBM).

Innføringen av nytt aFRR-kapasitetsmarked er et viktig første steg mot et felles nordisk marked for oppkjøp av aFRR-kapasitet på tvers av budområder og mellom de nordiske landene. Statnett var først ut med å ta denne felles nordiske IT -løsningen i bruk. Så langt har det nye aFRR-markedet og IT-løsningen fungert godt, og det har vært få innkjøringsproblemer.

Etter hvert vil Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet koble seg på løsningen for sine nasjonale aFRR-kapasitetsmarkeder, før IT-løsningen til slutt vil støtte et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked. Et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked vil bli et viktig verktøy for å sikre en samfunnsøkonomisk bedre utnyttelse av reserver i morgendagens kraftsystem, på en mer transparent måte.

Siden norske aktører nå er tilknyttet den nye nordiske IT-løsningen blir det ingen endring for dem når det senere åpnes opp for et felles nordisk aFRR-kapasitetsmarked..

Resultatene fra aFRR-kapasitetsoppkjøpet blir ikke publisert på Statnett.no som før, men på nordisk NUCS-løsning og på Entso-es Transparency Platform, siden dette er en fellesnordisk løsning.

Les mer om aFRR her, og om Nordic Balancing Model (NBM) her.