mFRR kapasitetsmarked, en viktig brikke for automatisert balansering

Å sikre nok reserver er en viktig forutsetning for å balansere kraftsystemet. I dag har de nordiske landene ulike mekanismer for å sikre reservekapasitet. I Norge benyttes uke- og sesongskjøp i regulerkraftopsjonsmarkedet (RKOM). For å understøtte den nye balanseringsmodellen og økte behov for reserver, er TSOene i gang med å etablere nasjonale mFRR kapasitetsmarkeder på en felles plattform.  Slike kapasitetsmarkeder er allerede etablert og brukes daglig for Danmark og Sverige. Nå skal et tilsvarende norsk marked etableres, og det er planer om overgang til et felles nordisk marked på denne plattformen på et senere tidspunkt. Nordisk aFRR-kapasitetsmarked er allerede i drift på samme plattform. Les mer om prosjektet Nordic mFRR capacity market.

Norske forhold gir økt kompleksitet 

Det har i høst blitt utført omfattende testing av systemet i forbindelse med oppstart av mFRR kapasitetsmarked i Norge. Sammen med aktørene ble det i uke 45 gjennomført vellykkede tester som viser at alle prosesser, prosedyrer og integrasjoner mellom de berørte IT-systemene virker som forutsatt. Den seneste testingen har samtidig dessverre vist at i enkelte tilfeller er kjøretiden for selve algoritmen for lang. Dette har vist seg å ha sammenheng med at det norske mFRR kapasitetsmarkedet har flere aktører, flere og mer komplekse bud, og flere interne overføringsgrenser mellom budområdene enn i de andre nordiske landene. Dette gir en høyere kompleksitet og fører til at algoritmen bruker for lang tid i enkelte situasjoner.

Oppstart flyttes til Q1'24 

Den samme algoritmen kjøres for å klarere alle de etablerte nordiske FRR kapasitetsmarkeder (felles nordisk aFRR-, dansk mFRR-, svensk mFRR-). Det er derfor avgjørende å gjennomføre en grundig analyse slik at vi har best mulig kontroll før vi innfører ytterligere et marked i den eksisterende løsningen. 

Statnett og den nordiske styringsgruppen har derfor besluttet å bruke noe mer tid på forbedring av algoritmens kjøretid og flytter oppstarten av det norske mFRR kapasitetsmarkedet til Q1'24. Vi vil i løpet av desember informere om hva den nye datoen for oppstart i Q1'24 blir.

Utsettelsen påvirker ikke resten av NBM-programmet

Et kapasitetsmarked for mFRR er viktig for å sikre nok balanseringsreserver. Det er imidlertid viktig å understreke at denne utsettelsen ikke vil påvirke den planlagte oppstarten av automatisert balansering (mFRR EAM).

 

Kontaktperson for bransjeaktører

Knut Gomnæs, prosjektleder for mFRR CM

knut.gomnes@statnett.no