En rekke tiltak er nå iverksatt for å oppnå de nødvendige forbedringene som må til for å få ned kjøretiden til algoritmen, og foreløpige tester viser lovende resultater. Statnett har basert på disse testene tatt en beslutning om ny plan for oppstart av norsk mFRR kapasitetsmarked i februar. Første klarering er nå planlagt til søndag 11. februar, for driftsdøgnet mandag 12. februar. Ytterligere testing vil bli gjennomført i tiden fremover for å verifisere alle aspekter ved oppstarten.

 

Kontaktperson for bransjeaktører

Knut Gomnæs, prosjektleder for mFRR CM

knut.gomnes@statnett.no