Arbeidet vil føregå i perioder frå midten av juni til utgangen av september.

 

Eksplosjonen er trygg utanfor ryggleiksona, men den lagar kraftig smell. Mannskap vaktar i tryggleiksona. Sprengning vert varsla i forkant med sirene lyd: 3 lydar i sirene eit minutt før smellen, 1 lang lyd etter.