Gjentatte ulovlige aksjoner, som for eksempel skadeverk, hindrer Statnetts arbeid. Dette hindrer arbeidet og kan true forsyningssikkerheten av strøm. Både mandag og tirsdag denne uken er det gjennomført aksjoner.

 

-Vi ønsker å få jobbe i fred, men det er vanskelig å få til, sier kommunikasjonsdirektør Kristian Marstrand Pladsen i Statnett. Han forteller at Statnett ber politiet om hjelp når ulovlige aksjoner skjer, men at aksjonistene gjerne beregner aksjonene på en slik måte at politiet ikke rekker fram til stedet før store deler av arbeidsdagen er over. Statnett har ikke myndighet til å gripe inn overfor aksjonistene og kan heller ikke stenge dem ute fra områdene de jobber i, siden det dreier seg om turterreng og fritt lende.

 

-Aksjonistene viser ikke tegn til å stanse av fri vilje, så nå står vi igjen med erstatningskrav som virkemiddel. Med det ønsker vi å formidle at aksjonene har en kostnad, og den kostnaden er det ikke riktig at vi sender videre til strømbrukerne, sier Pladsen.

 

Sårbart prosjekt

- Jo lenger vi kommer i byggingen, desto mer sårbart er prosjektet for aksjoner. Som ansvarlig for strømforsyningen i Norge, plikter Statnett å håndtere disse forholdene, sier Pladsen. Politianmeldelse og krav om erstatning blir løpende vurdert. Eventuelle krav om erstatning vil bli sendt per brev til den eller de det gjelder.

 

Aksepterer misnøye

Byggingen av kraftledningen Sima-Samnanger har skapt stort engasjement, noe Statnett har forståelse for.

 

-Vi aksepterer at noen er misfornøyd med myndighetenes beslutning om å bygge kraftledningen. Vi respekterer debatter og lovlige meningsytringer, og aksjonistene står fritt til å ytre seg mot prosjektet. Men vi aksepterer ikke ulovlige aksjoner, sier Pladsen.

 

I tillegg til økonomisk tap og konsekvenser for strømforsyningen, kan aksjonene også medføre risiko for personskader, både for aksjonistene og for Statnetts medarbeidere og entreprenører, for eksempel i tilknytning til helikopteroperasjoner ved montasje av master og strekking av liner. Statnett har sterkt fokus på HMS. Hensynet til personsikkerhet kommer alltid først. Flere ganger har dette vært årsaken til at aksjonene har stanset arbeidet.