- Målet var å ferdigstille kraftledningen mellom Sima og Samnanger i løpet av 2012, men vi ser nå at det er nødvendig å bruke sommersesongen i 2013 for å ferdigstille anlegget, sier konserndirektør for nettutbygging, Håkon Borgen.

 

Hovedårsaken til forsinkelsen er at Statnett ikke har fått adgang til å starte byggearbeidene på hele traseen.

 

- Saksbehandlingen knyttet til kulturminneloven har tatt lenger tid enn forventet, og er ennå ikke avklart

 

- Prosesser for å sikre rettmessig tiltredelse til alle eiendommer har tatt lenger tid enn forutsatt.

 

Sikkerhet

Statnett har undersøkt muligheten for å forsere tempoet i utbyggingen for fortsatt å kunne ferdigstille anlegget i 2012. Operasjonelle forhold tilsier at dette ikke er mulig. Anleggsarbeidet er komplisert og består av en betydelig mengde helikopterarbeid. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet medfører derfor at det ikke er forsvarlig å akselerere arbeidet for å ta igjen forsinkelsen som er oppstått.

 

- Dette er en krevende utbygging som primært kan gjøres om sommeren. Av hensyn til sikkerheten for personell og utstyr i et værutsatt område kan derfor ikke arbeidet forseres for å ta igjen tapt tid, sier Håkon Borgen.

 

Sårbar kraftsituasjon en vinter til

Statnett fikk 1. mars 2011 bekreftet konsesjonsvedtaket om bygging av en ny kraftledning gjennom Hardanger, etter en omfattende hørings- og utvalgsprosess. Forsinkelsen i Sima-Samnanger prosjektet gjør at perioden med dagens sårbare kraftforsyning inn til Bergensområdet forlenges med én vinter. Statnett og BKK har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge omfattende strømbrudd, men vurderer likevel situasjonen som alvorlig. Ved feil på en hovedledning har dagens nett ikke kapasitet til å forsyne hele området på kalde vinterdager. I et tørrår kan situasjonen bli meget anstrengt.

 

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør nettutbygging Håkon Borgen, mobil 957 42 239