Statnett har bygget om (flyttet) 300 kV-ledningen Mauranger-Samnanger på strekningen mellom Mødalen på Kvamskogen og Samnanger transformatorstasjon i Børdalen. På denne strekningen går ledningen nå parallelt med den nye 420 kV-ledningen Sima-Samnanger. Dette betyr at den store, gamle stålmastledningen som krysser Kvamskogen kan rives. Ledningen er godt synlig fra Mødalen, forbi Furedalen Alpin, fra Måvotsvatnet og gjennom alpinanlegget i Eikedalen før den fortsetter over fjellet og ned til Børdalen. Riving av den gamle ledningen vil være et positivt tiltak for friluftslivet og hyttebebyggelsen sentralt på Kvamskogen.

 

For å sikre at rivingsarbeidet vil foregå på en miljømessig god måte, og at alle spor etter ledningen blir borte, har Statnett utarbeidet en MTA (miljø-, transport- og anleggsplan) for arbeidet. Planen ble godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 30. august 2012.

 

Rivingsarbeidet vil starte opp i høst og er planlagt å være ferdig i løpet av 2013. Grunneiere og hytteeiere i og nær ledningstraséen er informert i eget brev. Nærmere informasjon om arbeidet kan fås fra Statnett ved byggeleder Lars Aga (tlf. 90767778) eller grunneierkontakt Nils Petter Kvale (tlf. 95939857).