På vestsiden av Fyksesundet i posisjon nord for Mjåsundet vil det bli oppankret lekter. Lekteren skal benyttes som trommelplass for liner som skal trekkes over Fyksesundet og videre østover fjellet mot Bjølsegrøvatnet.

All trafikk bes benytte farvannet langs land på østsiden av Fyksesundet. Hele farvannet kan i korte perioder bli stengt.

Lekter og andre installasjoner vil bli merket med lyssignal. Fartøy i området bes utvise hensyn og rette seg etter anvisning fra vaktbåt som lytter/sender på VHF kanal 16.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til byggeleder Lars Aga, tlf. 90 76 77 78 eller e-post:lars.aga@statnett.no