Kabelen som fraktar store datamengder til privatpersonar, kommunar og industri skal fungere i den tida det tek å kople inn-på den nye leidningen. Kabelen er heilt ufarleg, men han må ikkje skadast.

 

Kabeltraséen vert merka med varselbånd på tre-stikker og plakatar nær stiar og i endane.

 

Kabelen er planlagt å takast bort i siste halvdel av juni.

{Bilde}