Olje- og energidepartementet bestemte i forbindelse med konsesjonsvedtaket på ledningen Sima-Samnanger at Statnett skulle søke konsesjon på en ny transformatorstasjon i Kvam herad. Transformatorstasjonen legger til rette for at dagens 132 kV ledning mellom Samnanger og Norheimsund kan fjernes.

 

Statnett har utarbeidet to ulike plasseringer av en slik ny transformatorstasjon; i Tokagjelet og i området Kjosås/Stuve. Grunneiere som ønsker å snakke nærmere med Statnett om løsningene og få ytterligere informasjon før konsesjonssøknaden sendes, er velkomne til å stikke innom Statnetts anleggskontor for en prat med prosjektleder.