Flere nye små kraftverk er under bygging og planlegging under Samnanger transformatorstasjon. Nåværende transformator i stasjonen er allerede tungt belastet og for å få knyttet den nye produksjonen til nettet må Statnett sette inn en transformator til. 

Den nye transformatoren skal være på drift i løpet av høsten 2021.