NVE har sendt søknaden på høring, og fristen for høringsinnspill er satt til 2. april 2023.


Dokumentene i saken og lenke til å sende høringsinnspill finnes på NVE sine nettsider http://www.nve.no/8819/A

I forbindelse med søknaden holder Statnett "åpen kontordag" på møterom på Husnes Kulturhus onsdag 22. mars 2023 klokken 1430 til 1900. Her kan du komme og stille spørsmål til Statnetts
representanter for prosjektet.

Vi ønsker gjerne at du booker tid på forhånd til:
lars.lauritsen@statnett.no eller SMS 95 10 94 18.