Norges vassdrags- og energidirektorat ga anleggskonsesjon 17. oktober 2023. Transformatorstasjonen skal etableres inne på industriområdene til Hydro Aluminium på Karmøy. Den nye transformatorstasjonen på Haugalandet er Statnetts foretrukne tilknytningspunkt for havvind fra Utsira Nord og inngår i trinn én i områdeplan for Bergensområdet og Haugalandet. På Haugalandet betyr første trinn en utbedringer av eksisterende anlegg som til sammen vil øke kapasiteten på Haugalandet fra 1300 MW til rundt 1500 MW vinterstid og 1400 MW sommerstid. 
 
Øker forsyningssikkerheten 
På Karmøy er det mest hensiktsmessig å bygge ny transformatorstasjon i stedet for å bygge om eksisterende Håvik stasjon. Bakgrunnen for å oppgradere anleggene på Karmøy er å øke forsyningssikkerhet og legge til rette for ny vekst.  
 

- Vi er glade for at vi har fått enda en viktig konsesjon på Haugalandet. Karmøy stasjon er en viktig brikke i det store bildet for å legge til rette for vekst i befolkning og næringsliv på Haugalandet, i tillegg til å være et mulig tilknytningspunkt for en samordnet nettløsning for havvind fra Utsira Nord, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.  

 
Mulig tilknytningspunkt for havvind 
Statnett har anbefalt en samordnet nettløsning for tilknytning av havvindfeltene fra Utsira Nord. Dagens nett på Haugalandet har total kapasitet for minst 1500 MW havvind og Statnett mener at nye Karmøy stasjon er et mulig tilknytningspunkt. Det er forventet at transformatorstasjonen er ferdig bygget om fire til fem år.  

Transformatorstasjonen etableres som et 420 kV gass-isolert anlegg (GIS-anlegg), som vil bli driftet på 300 kV inntil ledningene som er tilknyttet transformatorstasjonen blir oppgradert til 420kV i fremtiden. Stasjonen er tilrettelagt for en fremtidig utvidelse ved behov for økt kapasitet i området.  
 

Fakta om prosjektet: 

 • Konsesjonssøknad sendt september 2022 
 • Anleggskonsesjon gitt oktober 2023 
 • Forventet ferdig fire til fem år etter konsesjon 
 • Behov: forsyningssikkerhet 
 • Kommune: Karmøy i Rogaland 
 • Bygges for 420kV, men driftes på 300kV inntil videre 
 • Gass isolert løsning (GIS) 
 • Inngjerdet areal: 31 200 m2 
 • GIS-bygg 3600 m2 
 • Eksisterende ledninger legges om 
 • Nye forbindelser bygges til Håvik transformatorstasjon  
 • Håvik transformatorstasjon saneres delvis 
 • Forventet kostnad:  
  • 600 - 790 MNOK (oppdatert investeringsplan 2022) 
  • 600 - 790 MNOK (oppdatert investeringsplan 2023)

 

Trinnvis utvikling på Haugalandet: 

 1. Oppgradering av eksisterende anlegg 
 1. Ny ledning Blåfalli-Gismarvik 
 1. Oppgradering til 420 kV Sauda-Gismarvik, (samt Sauda-Samnanger i Vestland) 
 1. Fornyelse av ledning nummer to mellom Sauda og Gismarvik 
 1. Fornyelse og oppgradering av resterende anlegg