Strømlinene er fjernet mellom Strømsbråtan (mast 317) og Ankerveien (mast 326). Vi har derimot ikke kommet oss helt inn til Brenna i Sørkedalen, der vi etter planen skulle vært før jul.

I forbindelse med arbeidene har vi måttet sette opp sperringer og begrenset mulighetene for ferdsel. Vi forstår at dette kan være krevende for dere som oppholder dere i området, og vi vil takke alle for tålmodigheten så langt!

Rivearbeidene tar noe en pause og starter opp igjen i uke 3 neste år. Da fortsetter vi å rive master både i retning Smestad, videre innover mot Sørkedalen og i retning Ringerike. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon på denne prosjektsiden.