• Arbeider starter ved Bogstad i Oslo, og master blir revet nordover og
sørover samtidig

• Anleggsaktiviteten foregår i hovedsak i ledningstraseen og
på baseplasser

• Helikopterflyvning vil foregå i ledningstraseen. Det er
laget flyvetraseer fra ledningstraseen til baseplasser for å
unngå flyvning over bebyggelse og gårdsbruk

• Det blir transport på veier til/fra ledningstraseen og
baseplasser

• Mastestål og betong fraktes ut med helikopter til
baseplasser for videre oppkapping og transport til godkjent
deponi

• Enkelte master vil fjernes ved bruk av mobilkran og direkte
transport ut på lastebi.

• Arbeid gjennomføres mandag-lørdag i tidsrommet 7-17


Merk:
De vil bli nattarbeid når vi fjerner mast og liner ved Wyllerløypa
og ved kryssing av T-banen ved Røa og Montebello

 

 

Vi har i 2022 avholdt tre informasjonsmøter. Disse presentasjonene finner dere under fanen 'Informasjonsmateriell' her: