Før vi kan rive selve mastene, må vi fjerne strømlinene. Til dette arbeidet må vi bruke mobilkran, og det vil i perioder medføre støy. Arbeidet skjer i området Sørkedalsveien/Mærradalen og må gjennomføres på natten for ikke å komme i konflikt med t-banens rutetider.  

Arbeidene vil foregå fra:
onsdag 30. mars – fredag 1. april i tidsrommet kl. 19:00 til 07:00.

Ved uforutsette behov, vil det kunne oppstå forsinkelser. 

Vi beklager de ulemper dette medfører for dere som bor i nærheten.