Åpne digitale informasjonsmøter for grunneiere, naboer og andre berørte.
 


Sørkedalen onsdag 12. januar kl. 18Oslo (fra Bogstad til Smestad) torsdag 13. januar kl. 18

 

Ringerike onsdag 19. januar kl. 18

Link til informasjonsmøtet