Arbeidet med å rive ledningen mellom Ultvedt og Smestad er godt i gang.

I uke 47 demonterer vi linene mellom mastene i krysset ved Ankerveien/Olaf Bullsvei. Vi må bruke lift til dette arbeidet, og det vil i perioder medføre støy. Arbeidet må gjennomføres på natten for å være minst mulig til hinder for trafikken.

Arbeidet vil foregå natt til onsdag 24.11 mellom kl 01-06. Ved uforutsette behov, vil vi måtte fortsette natt til torsdag 25.11 i samme tidsrom.

Vi beklager de ulemper dette medfører for dere som bor i nærheten.

Har dere spørsmål, ta kontakt med oss på storolso@statnet.no eller ring vår nabokontakttelefon på 957 20 211 (ikke sms).