Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med 30 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk.

 

- For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, haster det med å få skiftet ut disse forbindelsene og oppgradere Smestad transformatorstasjon. Dette må skje uavhengig av hvor mye strømforbruket øker. Å fornye Oslos gamle strømnett er nødvendig for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og klimaløsninger, sier Borgen.

 

Smestad transformatorstasjon er fra 1952. Stasjonen har nådd forventet levealder og trenger oppgradering. Kapasiteten i stasjonen må økes for å kunne forsyne beboere i Oslo med strøm i fremtiden.

 

Kabler i tunnel og nytt kompaktanlegg

Statnetts styre besluttet både fornyelse av kabelforbindelsen Smestad-Sogn i tunnel og oppgradering av Smestad transformatorstasjon til et nytt, kompakt stasjonsanlegg i eget fjellanlegg. 

 

- Fornyelsen av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon er starten på en omfattende oppgradering av nettet i og rundt Oslo-området i årene som kommer og bidrar til å trygge forsyningen i Oslo, sier Borgen.

 

Konsesjonssøknaden for kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon ligger til behandling hos NVE.