Sogn transformatorstasjon ble satt i drift første gang i 1949. Hovedtyngden av komponenter i anlegget er fra 1960 og har nådd forventet levealder.

 

- For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å oppgradere Sogn transformatorstasjon. Å fornye Oslos gamle strømnett er nødvendig for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og klimaløsninger, sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

Fornyelsen av stasjonen innebærer å erstatte dagens luftisolerte koblingsanlegg på 300 kV med et nytt kompakt, lukket, anlegg på 420 kV som tar vesentlig mindre plass

 

Fornyelsen av Sogn transformatorstasjon henger nøye sammen byggingen av ny kabelforbindelse i tunnel mellom Smestad og Sogn, og videre til Ulven transformatorstasjon. Arbeidene vil for en stor del pågå i parallell.

 

Høringsinnspill til NVE

Statnett søker nå myndighetene om konsesjon for å oppgradere Sogn transformatorstasjon. I høringsrunden vil det gis mulighet til å komme med innspill til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

 

Nettplan Stor-Oslos overordnede plan for fremtidens hovedstrømnett består av 30 ulike tiltak. Når alle tiltakene i planen er ferdigstilt, vil nettet ha kapasitet til å transportere rundt 60 prosent mer strøm, samtidig som vi kan rive om lag 300 kilometer med kraftledninger.

 

-Det vil legge til rette for gode klimaløsninger, frigjøring av arealer og et mer energieffektivt kraftnett der mindre strøm går tapt på vei frem til forbrukeren, sier Borgen.

 

Fakta om Nettplan Stor-Oslo

Statnett opprettet i 2010 Nettplan Stor-Oslo fordi en ønsket å ha en åpen prosess og tidlig dialog med omgivelsene i arbeidet med å utvikle en overordnet plan for hvordan hovedstrømnettet i fremtiden kan utvikles.

 

Nettplan Stor-Oslo har analysert kraftbehovet i Oslo og Akershus og utredet ulike alternativer for hvordan hovedstadsregionen kan sikres trygg strømforsyning i årene som kommer. Februar 2015 lanserte Nettplan Stor-Oslo den overordnede planen som består av om lag 30 ulike tiltak som vil være ferdigstilt tidligst i 2030.

 

Fakta om prosjektet:

Nytt 420 kilovolt (kV) kompakt, lukket stasjonsanlegg med 11 bryterfelt, men drives med 300 kV de første årene. Transformator T4 fornyes og store deler av eksisterende 300 kV utendørsanlegg rives.

 

 

Kontaktinformasjon:

Nina Yong Kviberg

Kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef

E-post: nina.kviberg@statnett.no