Sogn transformatorstasjon ble satt i drift første gang i 1949. Hovedtyngden av komponenter i anlegget er fra 1960 og har nådd forventet levealder.

 

- For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å oppgradere Sogn transformatorstasjon. Å fornye Oslos gamle strømnett er nødvendig for å møte morgendagens krav til forsyningssikkerhet, byutvikling og klimaløsninger, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim.

 

Vedtaket fra NVE gir blant annet tillatelse til å bygge et gassisolert 420 kV koblingsanlegg i nytt bygg. I forbindelse med ombyggingen skal eksisterende koblingsanlegg rives. Den nye transformatorstasjonen vil ta mindre plass enn dagens anlegg.

 

På NVEs nettsider vil kan du lese anleggskonsesjonen og bakgrunnen for vedtaket. Her vil du også finne muligheter for klageadgang.

 

Statnett vil sende ut orienteringsbrev til berørte naboer på nyåret. Da vil det også komme informasjon om åpne kontordager.

 

Dersom du har spørsmål kan du sende en epost til storoslo@statnett.no.