For å sikre at vi har støm i stikkontakten i mange år fremover må hovedstrømnettet i Oslo oppgraderes. Første tiltak som gjennomføres er bygging av kabeltunnel mellom Smestad og Sogn. I denne filmen kan du se hvordan denne tunnelen bygges.