-Vi er glade for vedtaket og er nå klare til å sette i gang med forberedelsene til arbeidet. Dette er et viktig skritt på veien mot en fremtidsrettet og sikker strømforsyning til hovedstaden, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke fremover i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk.

 

Etter planen skal arbeidene med den 4,5 kilometer lange tunnelen og fjellhallen starte opp i løpet av høsten 2017. Før hovedarbeidene starter opp vil det bli gjennomført forberedende arbeider både på Sogn og ved Makrellbekken.

 

De forberedende arbeidene skal blant annet legge til rette for sikker trafikkavvikling og sørge for å redusere støybelastningen for beboere i området. Det skal også legges til rette for arbeidene med bygging av ny tunnel mellom Smestad og Sogn, og den nye fjellhallen på Smestad.

 

De forberedende arbeidene er planlagt å starte opp i månedsskiftet mai/juni.

 

Statnett forbereder nå en beslutning om oppstart og vil derfor komme tilbake med mer informasjon om oppstart for hovedarbeidene på prosjektets hjemmeside.

 

OEDs begrunnelse finner du på OEDs hjemmesider