Olje- og energidepartementet ga 19. april 2017 Statnett konsesjon til å fornye kabelforbindelsen mellom Smestad og Sogn, og Smestad transformatorstasjon. Statnett må fornye disse anleggene for å sikre strømforsyningen i Oslo i årene som kommer.

 

På møtet vil vi orientere om prosjektet og videre tidsplan. Veidekke Entreprenør AS, som har fått oppdraget med å bygge tunnelen mellom Smestad og Sogn vil også delta på møtet. De vil gjennomgå hvordan arbeidene vil bli utført.

 

HVA?          Informasjonsmøte

NÅR?          29. november kl. 1800-1930

HVOR?       Skøyen kirke, Skøyenveien 43, 0375 Oslo

 

Hvorfor må strømkablene fornyes?

Transformatorstasjonen på Smestad og strømkablene mellom Smestad og Sogn i Oslo er gamle. Dagens kabler som er fra 1955 og 1977 nærmer seg teknisk levealder, og kapasiteten er i ferd med å bli brukt opp. Siden 1990 har strømforbruket økt med mer enn 30 prosent, og det forventes å øke i takt med befolkningsvekst og nytt forbruk. For å sikre strømforsyningen i Stor-Oslo i årene som kommer, er det viktig å få skiftet ut strømkablene og oppgradere transformatorstasjonene på Smestad og Sogn.

 

Ta kontakt med Statnett på tlf. 957 20 211 (ikke SMS) eller epost storoslo@statnett.no dersom du har spørsmål.